Click For Concert Dates Türkçe | English

 
[email protected]
[email protected]

For Concerts and Organizations
+90 535 760 72 14 | +90 539 208 61 53
Zil ve Davul Sponsorumuz
�stanbul Agop Zilleri
www.baterizm.net
(0216) 405 10 80
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

website counter
Sahte raki blues band. 2005 y�l�ndan bu yana T�rkiye'de Rock'n Roll ve Blues m�zi�in iddial� temsilcilerinden biri olan Sahte Rak�, ilgi �eken canl� performanslar�yla k�sa s�rede �n�n� �stanbul d���na ta��rarak Eski�ehir, Bursa, Kocaeli, Samsun, �anakkale gibi �ehirlerde konserler verdi. 2007 y�l�nda �stanbul Parkorman'da d�nyaca �nl� The Commitments'�n �n grubu olarak sahne alan Sahte Rak�, performanslar�ndaki tiyatral sunumlar ve sahne showlar� ile Rock 7/24 sitesi taraf�ndan da en iyi Blues ve Rock'n Roll Grubu �d�l�ne lay�k g�r�ld�. Grup 2008 y�l�nda Efes Pilsen Blues Festivali kapsam�nda John Lee Hooker Jr. Band ile yapt��� jam session ile festival kapsam�nda ger�ekle�tirilen en iyi performansa imza att�. Dream TV, Turkmax, Habert�rk gibi kanallarda sergiledi�i performanslar ile m�zi�ini daha b�y�k kitlelere ula�t�ran Sahte Rak�, 7 ki�ilik zengin kadrosuyla ustalardan derledi�i eserlerin yan�nda kendi bestelerini de e�siz performans� ile harmanlay�p sizlere doyumsuz bir Rock'n Roll ve Blues ��leni sunuyor.